เลนส์ชั้นเดียว

TYPE LENSES
DIAMETER(mm)
RANGE POWER

1.49 CR39 UNC

65 mm.

+6.00 to -6.00

+4.00 to 0.00 Cyl : -0.25 to -2.00

0.00 to -6.00 Cyl : -0.25 to -2.00

1.56 HMC UV400

เบอร์บวก 65 mm.

เบอร์ลบ 70 mm.

+6.00 to -8.00

+4.00 to 0.00 Cyl : -0.25 to -2.00

0.00 to -8.00 Cyl : -0.25 to -2.00

1.56 Photochromic Grey Super HMC(เลนส์เปลี่ยนสี)

เบอร์บวก 65 mm.

เบอร์ลบ 70 mm.

+4.00 to -6.00

0.00 to -4.00 Cyl : -0.25 to -2.00

1.56 Aspheric SV Blue coating UV420 Super HMC(Hev light Protection เลนส์บลู)

เบอร์บวก 65 mm.

เบอร์ลบ 72 mm.

+4.00 to -5.00

0.00 to -5.00 Cyl : -0.25 to -1.50

 

1.61 Aspheric MR-8

เบอร์บวก 65 mm.

เบอร์ลบ 72 mm.

+6.00 to -10.00

0.00 to -10.00 Cyl : -0.25 to -2.00

1.61 Aspheric Design MR-8 Super HMC

Phorochromic Layer Surface

เบอร์บวก 65 mm.

เบอร์ลบ 72 mm.

 0.00 to -8.00 Cyl : -0.25 to -1.00

1.49 Acomon Italy Tinting Lens Max DarkBase Curve 400 UV400(เลนส์ทำสี)

 

74 mm.

  1. เต็มแผ่นเทา
  2. เต็มแผ่นชา
  3. เต็มแผน G-15
  4. ไล่สีเทา
  5. ไล่สีชา
  6. ไล่สี G-15
Visitors: 18,078