เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเกทออฟติคอล จำกัด (Agate Optical) เว็บไซต์ของเรา ในนาม eyeSight (แว่นตาอายไซท์) เริ่มดำเนินการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ... 5 คน ในยุคบุกเบิก บริหารงานโดย กรัณย์ สุริยเดชวงศ์

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...แว่นตา, เลนส์, กล่องแว่น, เครื่องมือ, อะไหล่, เกี่ยวกับธุรกิจเลนส์แว่นตา ขายปลีกและขายส่ง

Visitors: 18,078